sarbak

Калкулатори

при поръчка

Търговия

Пръти, профили и други

Месинг

Сарбак Метал България ООД предлага както стандартните марки месинг, така и ECOBRASS от сертифицирания за целта завод в Турция. Най-големите ползватели на месинг в България са клиенти на Сарбак Метал. През 2021 г. Сарбак Метал е продала в България над 3500 тона месингови пръти и профили.

ЕКСТРУДИРАНИ ПРЪТИ

В съответствие с европейски стандарт EN 12165.

СТУДЕНО ИЗТЕГЛЕНИ ПРЪТИ

В съответствие с европейски стандарт EN 12164.

ПРОФИЛИ И ПРЪТИ

В съответствие с европейски стандарт EN 12167.

КУХИ ПРЪТИ

В съответствие с европейски стандарт EN 12168.

СТУДЕНО ИЗТЕГЛЕНИ РУЛОНИ

В съответствие с европейски стандарт EN 12166.

СЛИТЪЦИ

Хоризонтална система за непрекъснато леене.

ЗАГОТОВКИ

Хомогенни заготовки с равномерна форма.

ДЕТАЙЛИ

Детайли за сектор водопроводни меки връзки.