Sarbak

Калкулатори

при поръчка

Търговия

Пръти, профили и други

Месинг

Сарбак Метал България ООД предлага както стандартните марки месинг, така и ECOBRASS от сертифицирания за целта завод в Турция. Най-големите ползватели на месинг в България са клиенти на Сарбак Метал. През 2021 г. Сарбак Метал е продала в България над 3500 тона месингови пръти и профили.

Sarbak Targoviya 070891

ЕКСТРУДИРАНИ ПРЪТИ

В съответствие с европейски стандарт EN 12165.
Sarbak Targoviya 070892

СТУДЕНО ИЗТЕГЛЕНИ ПРЪТИ

В съответствие с европейски стандарт EN 12164.

Sarbak Targoviya 070893

ПРОФИЛИ И ПРЪТИ

В съответствие с европейски стандарт EN 12167.

Sarbak Targoviya 070894

КУХИ ПРЪТИ

В съответствие с европейски стандарт EN 12168.

Sarbak Targoviya 070895

СТУДЕНО ИЗТЕГЛЕНИ РУЛОНИ

В съответствие с европейски стандарт EN 12166.

Sarbak Targoviya 070896

СЛИТЪЦИ

Хоризонтална система за непрекъснато леене.

Sarbak Targoviya 070897

ЗАГОТОВКИ

Хомогенни заготовки с равномерна форма.

Sarbak Targoviya 070898

ДЕТАЙЛИ

Детайли за сектор водопроводни меки връзки.